Saturday, March 15, 2008

320.Beannachtai Na Féile PádraigFad saol agat, gob fliuch, agus bás in Eirinn.
"Long life to you, a wet mouth, and death in Ireland."

Go raibh tú daibhir i mí-áidh
agus saibhir i mbeannachtaí
go mall ag déanamh namhaid,
go luath a déanamh carad,
ach saibhir nó daibhir, go mall nó go luath,
nach raibh ach áthas agat
ón lá seo amach.

May you be poor in misfortune,
rich in blessings,
slow to make enemies,
quick to make friends,
but rich or poor, quick or slow,
may you know nothing but happiness
from this day forward.

Má dhéanann tu séitéireacht,
go ndéana tú séitéireacht ar an mbás,
má ghoideann tú, go ngoide tú croí mná;
má throideann tú, go dtroide tú i leith do bhráthar,
agus má ólann tú, go n-óla tú liom féin.

If you cheat, may you cheat death.
If you steal, may you steal a woman's heart.
If you fight, may you fight for a brother.
And if you drink, may you drink with me.