Tuesday, March 17, 2009

350. Beannachtaí na Feile Padraig!Fad saol agat, gob fliuch, agus bás in Eirinn.
"Long life to you, a wet mouth, and death in Ireland."

Má dhéanann tu séitéireacht,
go ndéana tú séitéireacht ar an mbás,
má ghoideann tú, go ngoide tú croí mná;
má throideann tú, go dtroide tú i leith do bhráthar,
agus má ólann tú, go n-óla tú liom féin.

If you cheat, may you cheat death.
If you steal, may you steal a woman's heart.
If you fight, may you fight for a brother.
And if you drink, may you drink with me.